Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
SOLIDWORKS Simulation

Vystavte své konstrukční návrhy podmínkám skutečného světa

Objevte sílu SOLIDWORKS Simulation a zrychlete inovace ve vašich projektech. Tento pokročilý simulační nástroj vám umožní efektivně testovat a optimalizovat designy přímo v digitálním prostředí, snižující tak čas a náklady na vývoj. Začněte transformovat vaše nápady na realitu ještě dnes!

Co je SOLIDWORKS Simulation?

Posuňte Vaše limity designu se SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation představuje snadno použitelné soubory nástrojů pro strukturální analýzu, které Vám umožní pomocí virtuálních testů na Vašich CAD modelech – realizovaných metodou konečných prvků (MKP) – efektivně předpovídat reálné chování a výkon produktu. Rozsáhlé portfolio nabízí širokou škálu možností, včetně lineárních i nelineárních analýz, stejně jako statických a dynamických testů, což Vám poskytuje flexibilitu a hloubku analýzy potřebnou pro různorodé inženýrské výzvy.

Poznejte
SOLIDWORKS Simulation

Proč používat SOLIDWORKS Simulation

Zrychlete vývoj produktů se simulacemi v SOLIDWORKS

Podrobte své CAD návrhy podmínkám, které co nejvíce odpovídají realitě. Tím nejenže podstatně zlepšíte kvalitu Vašeho produktu, ale také významně snížíte náklady spojené s vytvářením prototypů a jejich fyzickým testováním. Identifikujte a odstraňte potenciální slabiny již v rané fázi vývoje a zvyšte spolehlivost a uživatelskou hodnotu Vašeho produktu.

Snížení nákladů na prototypy

SOLIDWORKS Simulation umožňuje detailní testování designu před výrobou, což výrazně snižuje potřebu nákladných fyzických prototypů.

Zrychlení času uvedení na trh

Rychlé a přesné simulace umožňují inženýrům rychleji iterovat a zlepšovat návrhy, což zkracuje celkový vývojový cyklus a urychluje uvedení produktů na trh.

Komplexní analýza

SOLIDWORKS Simulation nabízí širokou škálu analýz, včetně statické, dynamické, tepelné a nelineární, které pomáhají předvídat chování produktů pod různými zatíženími a v různých podmínkách.

Zlepšení produktové kvality

Použitím simulačních testů pro odhalení a opravu potenciálních problémů v designu lze zvýšit spolehlivost a funkčnost konečných produktů.

Balíčky SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation Standard je nástroj pro virtuální testování vašich návrhů, poskytující komplexní možnosti pevnostní lineární statické analýzy, dynamické analýzy pohybu tuhých těles a pokročilé ověření životnosti při cyklickém zatížení. Jeho intuitivní prostředí umožňuje snadnou integraci do vývojového procesu, což znamená, že už v rané fázi designu můžete s jistotou určit, zda jsou vaše produkty navrženy s optimální tuhostí a předpovědět jejich životnost pod reálnými podmínkami. Tento nástroj zásadně mění pravidla hry v předvídání výkonu a spolehlivosti produktů, posiluje vaši konkurenceschopnost tím, že urychluje inovace a zvyšuje kvalitu.

solidworks simulation

SOLIDWORKS Simulation Professional přináší výhody v konstrukčním inženýrství tím, že poskytuje široké spektrum analytických funkcí. Umožní Vám optimalizovat konstrukční návrh, určit mechanickou odolnost navrhovaného zařízení o jeho životnost, optimalizovat topologii dílu z hlediska tuhosti a hmotnosti, vypočítat přirozené frekvence konstrukce, ověřit stabilitu na vzpěr při zatížení tlakem a spočítat rozložení teploty v konstrukci při použití tepleného zdroje. Dovolí Vám provádět také sekvenční multifyzikální simulace.

Učiňte pokrok v dynamické analýze se SOLIDWORKS Simulation Premium. Tento mocný nástroj přináší nejen hloubkové hodnocení odezvy Vašich návrhů na různorodé dynamické zatížení, ale zahrnuje i komplexní analýzy pro lineární i nelineární chování materiálů. 

SOLIDWORKS SimulationStandardProfessionalPremium

Plně integrován do SOLIDWORKS® 3D CAD

 • Plně začleněno do SOLIDWORKS pro snadné použití a integritu dat.
 • Stejné uživatelské rozhraní jako SOLIDWORKS (panely nástrojů, nabídky a kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem). Uživatelé SOLIDWORKS se mohou rychle zrychlit pomocí SOLIDWORKS Simulation.
 • Asociativita se změnami návrhu SOLIDWORKS.
 • Podpora materiálů a konfigurací SOLIDWORKS pro snadné nastavení analýzy.
 • Překrytí výsledků simulace do grafiky CAD SOLIDWORKS.

FEA modely

 • SOLIDWORKS Simulation obsahuje prvky pro tělesa, skořepiny a nosníky.
 • SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium nabízejí 2D zjednodušení pro rovinné napětí, rovinnou deformaci a osovou symetrii a analýzu podmodelů.

Interakce a konektory

 • Spojené, kontakt, přesah, volné a virtuální stěna.
 • Kontakt uzel na plochu a plocha na plochu.
 • Vlastní kontakt.
 • Konektory: šroub, pružina, čep, pružná podpora a ložisko.
 • Kontrola bezpečnosti konektoru.

Zatížení a uchycení

 • Pevné uchycení s nastavením stupňů volnosti.
 • Síla, tlak a vzdálené zatížení.
 • Zatížení teplotou.
 • Import tlakových a teplotních zatížení ze SOLIDWORKS Flow Simulation.
 • SOLIDWORKS Simulation Professional a SOLIDWORKS Simulation Premium obsahují Správce zatěžovacích stavů, který vyhodnocuje účinky různých kombinací zatížení na váš model.

Diagnostika oblastí vysokého napětí

 • Mezi sousedními prvky lze detekovat oblasti modelu s nepravidelnými gradienty napětí.
 • Příčinou nepravidelných gradientů napětí mohou být singularity napětí. Patent udělen v roce 2020.

Vytváření zpráv a export eDrawings®

 • Přizpůsobitelná zpráva o simulaci.
 • eDrawings® výsledků simulace.

Lineární statická simulace sestav

 • Strukturální analýzy dílů a sestav pro výpočet napětí, deformace a faktoru bezpečnosti (FOS).
 • Typická analýza předpokládá statické zatížení, elastické lineární materiály a malé posuny.

Analýza pohybu

 • Nástroj kinematického a dynamického pohybu tuhého tělesa používaný k výpočtu rychlostí, zrychlení a pohybů sestavy při provozním zatížení.
 • Po dokončení analýzy pohybu lze do lineární analýzy zahrnout zatížení tělesa a spojů pro kompletní strukturální posouzení.

Porovnávací studie návrhu designu

 • Scénáře „Co kdyby“ založené na definovaných proměnných (rozměry, hmotnostní vlastnosti, simulační data).

Simulace únavy

 • Odhad vysokocyklové únavové životnosti součástí vystavených vícenásobnému různému zatížení, kde je špičkové napětí pod mezí kluzu materiálu.
 • Teorie kumulativního poškození používaná k predikci míst a cyklů do selhání.

Sledování trendu

 • Detekce trendů ve výsledcích z různých iterací statické studie.

Automatická konverze spojovacích prvků Toolbox na šrouby

 • Automatická konverze spojovacích prvků Toolbox z CAD modelů SOLIDWORKS na simulační šroubové spojky. Patent udělen v roce 2018.
 

Optimalizace designu

 • Optimalizace návrhu na základě metody Design of Experiments (DoE) najde optimální návrh podle proměnných návrhu a uživatelem definovaných cílů, jako je minimalizace hmotnosti, napětí, průhybu.
 • Proměnnými návrhu mohou být rozměry CAD, vlastnosti materiálu nebo hodnoty zatížení.
 

Správce případů zatížení

 • Lze vyhodnotit účinky různých kombinací zatížení na váš model.
 

Pokročilé interakce a konektory

 • Nastavení odporu tepelného kontaktu
 • Konektor tepelné izolace
 • Konektor svaru pro hrany
 • Konektor spojovací tyče
 

Studie optimalizace topologie

 • Umožňuje najít nové minimální alternativy návrhu při lineárním statickém zatížení, a přitom stále splňovat požadavky na namáhání, tuhost a vibrace součástí.
 

Pohybová analýza na základě událostí

 • Analýza pohybu řízená spouštěním událostí pomocí libovolné kombinace senzorů nebo událostí nebo časového plánu.
 

Simulace vlastních frekvencí

 • Lze najít přirozené režimy vibrací produktu, což je důležité pro produkty, které jsou ve svém pracovním prostředí vystaveny vibracím.
 

Simulace vzpěru nebo zborcení

 • Způsobem selhání stability u dlouhých a štíhlých součástí je kolaps při zatížení pod mezí kluzu materiálu.
 • Studie předpovídá faktor zatížení na vzpěr součástí.
 

Teplotní simulace

 • Řešení ustálených a přechodných teplotních úloh pro teplotu, teplotní spád a tepelný tok.
 • Výsledky tepelné analýzy lze importovat jako zatížení do statických studií.
 

Pádová simulace

 • Umožňuje analyzovat vliv dopadu dílu nebo sestavy na cílový povrch.
 

Design tlakové nádoby

 • Studie tlakových nádob vypočítává linearizované napětí, což je klíč pro bezpečný návrh tlakové nádoby
 

Simulace podmodelu

 • Schopnost analyzovat strukturální odezvu podmnožiny hlavní sestavy.
 

2D zjednodušení

 • Dramatické snížení množství času potřebného k vyřešení problému zjednodušením 3D modelů na 2D v rovinných napětích, rovinných deformacích nebo osově symetrických modelech.
 

Lineární dynamická simulace

 • Výpočet účinků dynamického zatížení, silových vibrací, rázového nebo rázového zatížení pro lineárně elastické materiály.
 • Typy studií jsou: Modální časová analýza ; Harmonická analýza ; Analýza náhodných vibrací ; Analýza spektra odezvy
  

Nelineární simulace

 • Výpočet účinků dynamického zatížení, silových vibrací, nárazu nebo rázového zatížení pro lineárně elastické materiály.
 • Typy studií jsou: Modální časová analýza ; Harmonická analýza ; Analýza náhodných vibrací ; Analýza spektra odezvy.
 • Nelineární analýza umožňuje uživatelům analyzovat komplexní chování materiálů, jako jsou kovy, pryže a plasty po vytažení, a také zohledňovat velké průhyby a kluzný kontakt.
 • Komplexní materiálové modely v nelineárních statických studiích lze použít k výpočtu trvalé deformace a zbytkových napětí v důsledku nadměrného zatížení a také k předpovědi výkonu součástí, jako jsou pružiny a spony.
 • Nelineární dynamická studie zohledňuje vliv měnícího se zatížení v reálném čase. Kromě řešení nelineárních statických problémů mohou nelineární dynamické studie řešit chování při nárazu.
  

Simulace kompozitů

 • Analýza strukturální odezvy kompozitu, který je směsí dvou nebo více materiálů.
  

Zpět na porovnání

Search

Nenašli jste, co jste hledali, nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Souhlas se zpracováním
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován/a, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Poptávka software nebo služeb
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
CAD software
Služby
Engineering
Souhlas se zpracováním