Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOLIDWORKS Inspection

Automatizujte tvorbu kontrolních výkresů a měřících protokolů

Zjednodušte své procesy kontroly kvality s SOLIDWORKS Inspection. Tento nástroj rychle automatizuje tvorbu kontrolních výkresů a měřících protokolů, což vám šetří čas a zvyšuje přesnost vašich výsledků. Staňte se efektivnější a dosáhněte lepších výsledků s minimální námahou.

Co je SOLIDWORKS Inspection?​

Inovace v kontrole kvality a měření

SOLIDWORKS Inspection je aplikace navržená k usnadnění a zrychlení procesu kontroly a měření kvality výrobků. Tento nástroj využívá výkresovou dokumentaci ve formátech jako SOLIDWORKS, PDF, DWG/DXF a TIFF, ale dokáže pracovat i s 3D formáty obsahujícími PMI data. Umožňuje snadné a intuitivní ovládání, které zjednodušuje tvorbu indexovaných popisků ve výkresech. Uživatelé mohou efektivně generovat měřící protokoly a zprávy podle norem AS9102, PPAP a ISO 13485, což je zásadní pro průmyslové aplikace.

Poznejte
SOLIDWORKS Inspection

Proč používat SOLIDWORKS Inspection?

Zefektivnění procesů s automatickým přebíráním a zpracováním dat

SOLIDWORKS Inspection automatizuje mnohé kroky v procesu kontroly kvality, čímž šetří čas a zlepšuje přesnost procesu měření. Díky pokročilým funkcím, jako je optické rozpoznávání znaků (OCR), lze využívat i bitmapové obrázky neobsahující číselné údaje. Systém automaticky přebírá tolerance kót z výkresu nebo z normy přesnosti výkresu v případě, že se jedná o netolerovaný rozměr.

Zvýraznění měřených kót na výkrese i v protokolu a změna jejich obarvení podle tolerance poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o shodě s požadavky. Naměřené hodnoty je možné zadat ručně, přes přímo napojené měřidlo, nebo je importovat z 3D měřících strojů, což zvyšuje flexibilitu při zpracování dat.

Zrychlení procesu kontroly

SOLIDWORKS Inspection automatizuje tvorbu kontrolních výkresů a protokolů, čímž výrazně zkracuje čas potřebný pro kontrolní procesy. Umožňuje rychlejší reakci na výrobní požadavky a zvyšuje celkovou produktivitu.

Flexibilita ve zpracování dat

Aplikace podporuje širokou škálu formátů výkresů a 3D modelů a umožňuje zadávání dat manuálně nebo prostřednictvím přímého spojení s měřícími zařízeními. Tato flexibilita zlepšuje integraci do různých výrobních prostředí.

Intuitivní uživatelské rozhraní

SOLIDWORKS Inspection nabízí snadno ovladatelné rozhraní, které umožňuje uživatelům efektivně spravovat a indexovat popisky ve výkresech. Tato funkce zjednodušuje práci a snižuje potřebu školení.

Přesnost a shoda s normami

Nástroj zajišťuje vysokou přesnost měření a automaticky generuje zprávy odpovídající mezinárodním standardům jako AS9102, PPAP, a ISO 13485, což minimalizuje riziko chyb.

Minimalizace chyb a zrychlení validace dat se SOLIDWORKS Inspection

Zefektivněte procesy technické kontroly

SOLIDWORKS Inspection značně zefektivňuje práci oddělení technické kontroly tím, že minimalizuje potřebu ručního zpracování dat. Integrace této aplikace do vašeho výrobního procesu předchází běžným chybám, které vznikají při ručním zadávání dat, jako jsou nepřesnosti v horních a dolních limitech tolerancí. Tento systém nejen že snižuje pravděpodobnost lidských chyb, ale také poskytuje nástroje pro okamžitou kontrolu a validaci naměřených hodnot. Díky automatickému zpracování a vyhodnocování dat můžete očekávat, že výsledky měření budou konzistentní a spolehlivé, což vede ke zvýšení důvěry ve výrobní procesy a v konečné produkty.

Členění SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection je komplexní nástroj rozdělený do dvou hlavních částí, které poskytují flexibilní možnosti pro různé potřeby uživatelů ve výrobním a kontrolním procesu:

A) Doplňkový modul Inspection (Add-in) pro SOLIDWORKS
Tento modul je integrován přímo do prostředí SOLIDWORKS a je speciálně navržen pro práci s výkresy SOLIDWORKS (SLDDRW). Umožňuje uživatelům efektivně přistupovat k funkcím kontroly přímo z jejich stávajících projektů v SOLIDWORKS. Uživatelé mohou snadno aplikovat kontrolní procesy na specifické výkresy, využívat automatické rozpoznávání a extrakci kót a geometrických tolerancí přímo z CAD dat. Tato integrace zajišťuje hladký přechod od designu k produkci a umožňuje rychlé a přesné vypracování kontrolních dokumentů.
B) Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection
Jako samostatná aplikace, SOLIDWORKS Inspection umožňuje uživatelům vytvářet kontrolní dokumenty nezávisle na používaném CAD systému. Uživatelé dále mohou importovat výkresy ve formátech jako PDF, DWG/DXF nebo TIFF a aplikace jim umožní vytvářet kontrolní dokumenty, včetně popisků a měřících protokolů. Tento přístup je zvláště výhodný pro firmy, které chtějí centralizovat a uniformizovat procesy kontroly kvality bez ohledu na používaný CAD software, což přináší výraznou flexibilitu a zjednodušuje procesy v mnoha odděleních.
SOLIDWORKS Inspection je dále rozdělen do dvou verzí, které jsou navrženy tak, aby vyhověly různým potřebám uživatelů.

SOLIDWORKS Inspection Standard je řešení založené na procesu kontroly prvního kusu (FAI), které zjednodušuje tvorbu kontrolní dokumentace. SOLIDWORKS Inspection Standard je dodáván jako samostatná aplikace a jako doplněk pro systém SOLIDWORKS, umožňující využívat stávající data bez ohledu na typ souborů.

SOLIDWORKS Inspection Professional rozšiřuje možnosti SOLIDWORKS Inspection Standard a umožňuje zadávat naměřené hodnoty manuálně nebo poloautomaticky přímo do kontrolního projektu. V SOLIDWORKS Inspection Professional můžete pracovat přímo nejen s 2D ale i s 3D CAD daty prostřednictvím efektivních pracovních postupů.

SOLIDWORKS Inspection Standard Professional
Doplňkový modul SOLIDWORKS (Add-In)
Samostatná aplikace SOLIDWORKS Inspection
Automatické pozicování
Optické rozpoznávání znaků (OCR)
Porovnání výkresů
Export výkresů/3D modelu s pozicemi (do formátu 2D-PDF/3D-PDF, eDrawings)
Export měřících protokolů a zpráv (do formátu PDF, Microsoft Excel s podmíněným formátováním)
Přímé zadávání hodnot měření v projektu
Barevné označování výsledků
Import CMM dat
AplikaceVstupní formátyInspection StandardInspection
Professional
Doplňkový modul SOLIDWORKS2DSOLIDWORKS (SLDDRW)

3D

(s PMI daty)

SOLIDWORKS (SLDPRT, SLDASM) 
Ideálně v kombinaci se SOLIDWORKS MBD

Samostatná aplikace

Inspection

2DSOLIDWORKS (SLDDRW)
novinka SW 2022
 
TIF, TIFF, PDF
DWG/DXF
CATIA V5 (CATDrawing) 
PTC Creo (drw) 

3D

(s PMI daty)

SOLIDWORKS (SLDPRT, SLDASM) 
STP, STEP (STEP AP 242) 
CATIA V5 (CATpart, CATProduct) 
CATIA V6 (3DXML) 
PTC Creo (prt, asm) 
Unigraphics/NX (prt) 
Search

Nenašli jste, co jste hledali, nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Souhlas se zpracováním
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován/a, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Poptávka software nebo služeb
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
CAD software
Služby
Engineering
Souhlas se zpracováním