Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Objevte intuitivní řešení SOLIDWORKS

Ztvárněte Vaše inovativní nápady do přesvědčivých návrhů pomocí lehce ovladatelného a intuitivního CAD/CAM řešení pro konstruování a vývoj produktů. Dosahujte skvělých výsledků rychleji a chytřeji za pomoci vysoce výkonných nástrojů nejen pro 3D a 2D konstruování, ale i správu dokumentace (PDM), simulace, vizualizace a mnoho dalšího...

Domluvte si nezávaznou konzultaci!

V 3E Praha Engineering Vám poradíme s výběrem vhodných nástrojů pro Váš projekt a navrhneme efektivní řešení pro maximální úsporu času a nákladů. Úspěšně Vás provedeme na Vaší cestě "od myšlenky k výrobku"!

Zlepšete způsob vývoje a výroby Vašich produktů!

Digitalizace procesů pomocí SOLIDWORKS

SOLIDWORKS je řešení, poskytující extrémně výkonné funkce, které zkracují dobu nezbytnou pro vývoj výrobků, snižují náklady, zlepšují kvalitu a přitom je snadné naučit se s nimi pracovat. Způsob, jakým vyvíjíte a vyrábíte vaše produkty, můžete se SOLIDWORKS zásadně vylepšit.

Celé řešení je postavené na 3D konstrukčním systému SOLDIDWORKS, které lze dále doplnit o nástroje pro simulace, kalkulace nákladů, kontroly vyrobitelnosti, přípravu NC programů, tvorbu měrových protokolů, analýzy udržitelnosti, správu dokumentace a správu životních cyklů výrobku.

Poznejte
SOLIDWORKS
z blízka!

Rozjeďte to ve velkém!

Proč zvolit řešení SOLIDWORKS?

SOLIDWORKS CAD systém je výkonné řešení pro konstruování ve 3D a přípravu podkladů pro výrobu. SOLIDWORKS si velmi rychle osvojíte a začnete těžit z jeho výhod. Vedle funkcí pro modelování dílů, sestav a 2D kreslení získáte specializované nástroje pro navrhování plechových dílů, svařenců, tvorbu ploch, návrh forem, konfigurace produktů, pevnostní analýzy a tvorbu programů pro CNC stroje.

Dále vám SOLIDWORKS nabídne nástroje pro spolupráci na elektrotechnických projektech, automatické kalkulace výrobních nákladů, funkce pro spolupráci a kontrolu návrhů i tvorbu fotorealistických vizualizací. Součástí řešení mohou i pevnostní a pohybové analýzy, nástroje pro reverzní inženýrství či nástroje pro vedením elektrických kabelů a potrubí.

Řešení SOLIDWORKS poskytuje snadno naučitelné a přitom velmi výkonné funkce, které zkracují dobu vývoje produktu, snižují náklady a zlepšují kvalitu.

Ověření návrhu

Využijte možnosti optimalizovat návrhy a pomocí integrovaných nástrojů pro analýzy. Zvolte nejvhodnější materiál, optimalizujte tvar s ohledem na zatížení, zjistěte životnost výrobku, zvolte správné dimenzování pohonů.

Správa dokumentace

Vytvářejte plechové díly a jejich rozviny tak snadno, jak to umí jen SOLIDWORKS. Navrhujte příhradové konstrukce pomocí průvodce, automatizujte návrh potrubních systémů, využijte nástrojů pro tvorbu forem.

Flexibilní licenční politika

Licenční politika SOLIDWORKS nabízí vhodné řešení pro každého - licenci můžete získat jako trvalou, či jako pronájem.

Oborově zaměřené nástroje

Optimalizujte vaše procesy pomocí integrovaných nástrojů pro správu konstrukční dokumentace.

Podklady pro výrobu

Generujte detailní výkresy dle oborových zvyklostí, kusovníky, montážní návody a další podklady pro výrobu na základě 3D modelů.

Design

Nechte vyniknout svou schopnost navrhovat esteticky zajímavé výrobky. Pomocí CAD systému SOLIDWORKS vytvářejte designové organické tvary s minimem úsilí a připravte dokonalé vizualizace svých návrhů.

Vizualizace a návody

Připravte fotorealistické vizualizace na základě CAD modelů. Vytvářejte interaktivní kusovníky s vazbou na 3D modely, operační návodky a montážní manuály tak snadno, jak jen je to možné.

Produktivita návrhu

SOLIDWORKS CAD systém Vám umožní přenést Vaše nápady na obrazovku počítače v mimořádně krátkém čase.

Se systémem SOLIDWORKS
dokážete realizovat i ty nejnáročnější představy!

Objevte všechny jeho komplexní možnosti pro Vaší každodenní práci!

3D CAD

Potřebuje jednoduché intuitivní prostředí pro tvorbu Vašich návrhů?

3D CAD řešení poskytující extrémně výkonné funkce, které zkracují dobu nezbytnou pro vývoj výrobků, snižují náklady, zlepšují kvalitu a přitom je snadné naučit se s nimi pracovat. Způsob, jakým vyvíjíte a vyrábíte vaše produkty, můžete zásadně vylepšit. Jakožto základ celého portfolia produktů pro vývoj výrobků, obsahují softwarové balíky s CAD systémem SOLIDWORKS řešení pro navrhování, simulace, kalkulace nákladů, kontroly vyrobitelnosti, CAM, analýzy udržitelnosti a správu dat.

SOLIDWORKS nabízí rozsáhlou paletu pokročilých nástrojů. Základem řešení je sada obecných modelovacích nástrojů, kterou rozšiřují oborově zaměřené nástroje například pro tvorbu forem, plechových dílů a svařovaných konstrukcí. Se SOLIDWORKS dostanete Vaši myšlenku na obrazovku rychleji.

Plošné modelování lze použít v případě tvarově složitějších modelů. SOLIDWORKS nabízí výkonný plošný modelář pro vytváření komplexních i organických tvarů, které již nelze vymodelovat pomocí standardních nástrojů pro tvorbu objemů. Plošná a objemová těla můžete při modelování neomezeně kombinovat a převádět, pomocí ploch je možné vzájemně nahrazovat nebo odstraňovat povrchové plochy objemů. Plochy můžete ořezávat, prodlužovat, zaoblovat, sešívat, doplňovat atd.

Plechové díly je možné vytvářet pomocí speciálních nástrojů pro plechy lemy, obruby, ohyby ze skic, vybočení, zpracování rohů, lisovací a prosekávací nástroje a další) včetně pokročilých funkcí, které převádějí objemový 3D model na plechový díl nebo vytváří komplexní tvar plechu spojením dvou profilů. K dispozici jsou také veškeré technologické metody pro tvorbu rozvinutého tvaru včetně K-faktor. Tvorbu plechu vám pak usnadní export rozvinů do DXF, automatické popisy ohybů na výkrese či speciální nástroje jako částečné rozviny, větrací otvory nebo vyplnění celých oblastí automatickým polem děr.

Funkce pro svařování Vám umožňuje navrhovat svařované struktury jako vícetělový díl. Základní rámec definujete pomocí 2D či 3D skic. Poté vytvoříte profily obsahující skupiny tras skici. Pomocí nástrojů pro Svařování můžete automaticky vytářet těla vyztužení či záslepky.

Formu můžete vytvořit pomocí řady integrovaných nástrojů, které urychlují tvorbu formy. Tyto nástroje umožňují provést analýzu a opravy nedostatků modelů nebo importovaných modelů dílů, pro které má být forma vytvořena. Uvedené nástroje zajišťují celou škálu prací od vstupní analýzy až po rozdělení formy. Výsledkem rozdělení formy je vícetělový díl, který obsahuje samostatná těla lisovaného dílu, jádra a dutiny, plus další doplňková těla jako například boční jádra. Soubor s vícetělovým dílem zachovává váš záměr návrhu na jednom vhodném místě. Změny v zaformovaném dílu se automaticky projeví v obráběných tělech formy.

CAD systém SOLIDWORKS poskytuje uživatelům řadu výkonných nástrojů pro práci na rozsáhlých projektech. Významnou pomocí je práce na odlehčených sestavách a režim velkých sestav, který optimalizuje nastavení systému s ohledem na výkon. I na běžném hardware je tak možné vytvářet sestavy s desítkami tisíc komponentů a komplexní díly s velkým množstvím prvků a ploch.

Simulace

Simulační nástroje integrované v CAD systému SOLIDWORKS umožňují virtuální testování produktu, optimalizaci a omezují tak nutnost opakované výroby prototypů a jejich testování. V SOLIDWORKS můžete na své návrhy aplikovat podmínky skutečného světa a díky následné optimalizaci navrhnout výrobky s vyšší hodnotou a nižší cenou.

SOLIDWORKS® Simulation je snadno použitelné portfolio nástrojů pro strukturální analýzy, využívající metodu konečných prvků (MKP) k předpovídání fyzického chování produktu pomocí virtuálních testů na CAD modelech. Využijte možnosti lineárních/nelineárních statických a dynamických analýz pro optimalizaci vašich návrhů.

Pro řešení rozsáhlých nelineárních statických i dynamických analýz je možné využít produkt pro strukturální analýzy SIMULIA, který nabízí cloudové řešení 3DEXPERIENCE.

Simulace-scaled-e1678293715885.jpg

SOLIDWORKS® Flow Simulation je intuitivní řešení pro výpočet dynamiky proudění kapalin a plynů a šíření tepla metodou konečných objemů (MKO). Je integrované do 3D CAD systému SOLIDWORKS a umožní vám optimalizovat tlakovou ztrátu, ohřev/chlazení, zjistit vliv záření, chování unášených částic a mnoho dalšího v ustálených i časově proměnných studiích.

Flow-scaled-e1678293567577.jpg

SOLIDWORKS® Plastics poskytuje sadu nástrojů pro analýzy plastových dílů vyráběných vstřikováním a vstřikovacích forem. Také simuluje tok taveniny plastu během vstřikovacího procesu, a je tak možné předpovídat výrobní defekty, deformace výlisku po vyjmutí, optimalizovat návrh vstřikovací soustavy, délku cyklu, dimenzování chlazení atd.
Se SOLIDWORKS® Plastics můžete efektivně optimalizovat tvar dílů během jejich návrhu.

Správa dokumentace (PDM)

Potřebujete udělat pořádek v datech, zaznamenávat historii verzí či provádět jednoduše změnová řízení?

Řešení pro správu produktových dat (PDM) SOLIDWORKS Vám pomohou mít Vaše konstrukční data pod kontrolou a podstatně zlepší způsob, jakým Vaše týmy spravují vývoj výrobků a jak spolupracují. Zaveďte uživatelsky přívětivou správu konstrukční dokumentace, která vám umožní maximalizovat produktivitu a zlepšit kvalitu řízení vašich projektů. SOLIDWORKS PDM umožňuje týmům bezpečně ukládat a indexovat konstrukční data pro rychlé vyhledávání, eliminovat obavy z kontroly verzí a ztráty dat a spolupracovat na návrzích z různých lokací.
SOLIDWORKS PDM Standard je ideální řešení správy dat pro menší firmy a uživatele, kteří využívají software SOLIDWORKS v rámci jednoho působiště. Tuto snadno použitelnou aplikaci můžete v případě potřeby jednoduše upgradovat na verzi SOLIDWORKS PDM Professional. Základem SOLIDWORKS PDM Standard je technologie Microsoft® SQL Server Express.
SOLIDWORKS PDM Professional je komplexní aplikace pro správu dat, která díky technologii Microsoft SQL Server Standard poskytuje vysoký výkon a škálovatelnost. Podporuje integrace do mnoha softwarů pro vytváření obsahu, včetně různých CAD systémů a kancelářského balíku Microsoft Office.
SOLIDWORKS Manage je pokročilý systém správy dat a řízení projektů, který rozšiřuje možnosti softwaru SOLIDWORKS PDM Professional za účelem poskytnutí komplexní sady funkcí pro správu dokumentace, projektové řízení, sledování nákladů, plánování a vykazování práce a mnoho dalšího.
Online správa dokumentace nabízí celou řadu nástrojů pro podporu práce konstrukčních skupin. Vaše data tak budou vždy dostupná oprávněným uživatelům a v aktuálních verzích. Budete moci snadno vyhledat závislosti, jako například sestavy, do kterých konkrétní součást vstupuje, vidět historii vývoje, zobrazit připojené dokumenty atd. Pouhým založením uživatelského účtu a nastavením oprávnění můžete rozšířit Váš tým o externí spolupracovníky, nebo umožnit zákazníkům připomínkovat vývoj Vašeho projektu v reálném čase.

Elektro CAD

Řešení SOLIDWORKS® Electrical zjednodušují konstrukci elektrických výrobků pomocí speciálních nástrojů pro inženýry a intuitivních rozhraní pro rychlejší návrh vestavěných elektrických systémů.
SOLIDWORKS Electrical Schematics má intuitivní a snadno použitelné rozhraní, které automatizuje složité úkoly, jako jsou křížové odkazy kontaktů a výkresy rozvoden. Urychluje vývoj produktu současným minimalizováním opakujících se úkolů spojených s vývojem elektrických schémat.
SOLIDWORKS Electrical 3D umožňuje uživatelům umísťovat elektrické součástky a používat pokročilou technologii trasování SOLIDWORKS pro automatické propojení prvků elektrického návrhu v rámci 3D modelu. Schémata ve 2D a 3D modely se oboustranně synchronizují v reálném čase, takže všechny změny se automaticky aktualizují.
Motor-e1678303316634.jpg

Vizualizace

Potřebujete vytvářet fotorealistické snímky či animace?

Potřebujete vdechnout vašim výrobkům život ještě před výrobou?

Vytvářejte rychle a snadno profesionální vizualizace, animace a další interaktivní 3D obsah ve fotorealistické kvalitě, abyste vaše výrobky dostali rychleji na trh. Zrychlete vykreslování vizualizací a generování obsahu odesláním renderovacích úloh na dedikovaný výpočetní klastr.
Vizualizace-e1678350338470.jpg

Inspection

Potřebujete zkrátit potřebný čas pro vytvoření kontrolní dokumentace, nebo eliminovat chyby v zadání a urychlit práci oddělení technické kontroly?

SOLIDWORKS Inspection automatizuje tvorbu kontrolních výkresu a měřících protokolů na podkladu 2D výkresů (SOLIDWORKS, PDF, DXF,…) či 3D modelů. Nástroj umožňuje automaticky analyzovat výsledky měření a zefektivňuje tak tvorbu kontrolních zpráv odpovídajících průmyslovým standardům. Díky tomu minimalizuje čas potřebný k zaznamenávání kontrolních měření. SOLIDWORKS Inspection Professional rozšiřuje možnosti SOLIDWORKS Inspection Standard a umožňuje zadávat naměřené hodnoty manuálně nebo poloautomaticky přímo do kontrolního projektu. V SOLIDWORKS Inspection Professional můžete pracovat přímo s 2D a 3D CAD daty prostřednictvím efektivních pracovních postupů.
SOLIDWORKS Inspection Standard je řešení založené na procesu kontroly prvního kusu (FAI), které zjednodušuje tvorbu kontrolní dokumentace. Je dodáván jako samostatná aplikace a jako doplněk pro systém SOLIDWORKS, umožňující využívat stávající data bez ohledu na typ souborů.
SOLIDWORKS Inspection Professional rozšiřuje možnosti SOLIDWORKS Inspection Standard a umožňuje vám zadávat naměřené hodnoty manuálně nebo poloautomaticky přímo do kontrolního projektu. V SOLIDWORKS Inspection Professional můžte pracovat přímo s 2D a 3D CAD daty prostřednictvím efektivních pracovních postupů.
Obrazek43-e1678127981669.jpg

Composer

Vytváříte montážní návody či jiné technické ilustrace?

Hledáte jednoduché řešení pro tvorbu interaktivních manuálu na pokladu Vašich 3D dat?

Zúročte vaše konstrukční 3D modely pro tvorbu grafického obsahu, jehož prostřednictvím vysvětlíte procesy a postupy v technické komunikaci, ať už půjde o montážní pokyny, manuály k výrobkům, instalační instrukce, servisní manuály, školicí příručky, marketingové brožury nebo nabídkové podklady pro obchodníky.
Composer-e1677241069481.png

MBD

Potýkáte se s problémem jednoznačnosti výkladu výkresové dokumentace?

Chcete zefektivnit rychlost čtení a používání výkresové dokumentace?

Vytvářejte kóty, spravujte a publikujte 3D popisky přímo v 3D modelech. Definice založená na modelu SOLIDWORKS® (MBD) vám umožňuje definovat a uspořádat 3D kóty, tolerance, vztažné body, poznámky, kusovníky a další poznámky; přizpůsobit publikační šablony pro výrobu, jako jsou specifikace součástí nebo sestavy, žádost o nabídku (RFQ) a zprávy o vstupních kontrolách. Můžete také publikovat do široce přijímaných formátů, jako jsou eDrawings®, STEP 242 a 3D PDF pro jasnou 3D komunikaci.
SOLIDWORKS_MBD-e1678128206656.jpg

2D CAD

Potřebujete jednoduché 2D či 3D CAD řešení pro Vaší firmu?

Zpracováváte dokumentaci ve formátu DWG/DXF ?

DraftSight je 2D a 3D CAD řešení bohaté na funkce pro architekty, inženýry a poskytovatele konstrukčních služeb, jakož i profesionální uživatele CAD softwaru, designéry, pedagogy a kutily. DraftSight profesionální 2D CAD produkt pro tvorbu a prohlížení DWG a DXF souborů různých verzí. DraftSight umožňuje vytvářet, upravovat, prohlížet a označovat jakýkoli DWG soubor ve 2D a 3D snáze, rychleji a efektivněji. Dopřeje vám svobodu dělat to, co umíte nejlépe – bez ohledu na to, kdo jste, nebo čeho se snažíte dosáhnout.

Komplexní řešení pro 2D kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API pro automatizaci práce splňující požadavky na kreslení, výrobu, vypalování laserem, návrh budov a pozemků a dále nabízí nástroje pro snadnou tvorbu elektrických schémat.

DraftSight Premium je robustní řešení pro 2D kreslení a 3D modelování s 3D funkcemi a funkcemi vztahů pro skici, které Vám pomohou splnit všechny Vaše potřeby kreslení, modelování, prototypování, výroby, laserového řezání a 3D tisku.
Komplexní řešení pro 2D kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API pro automatizaci práce splňující požadavky na kreslení, výrobu, vypalování laserem. Verze Enterprise funkčně odpovídá verzi Professional. Obsahuje navíc síťové licencování, pomocníka pro automatizovanou instalaci a technickou podporu od 3E Praha Engineering.
DraftSight Enterprise Plus obsahuje všechny funkce verze Enerprise a navíc je dále rozšiřuje o funkce fyzikálních vlastností, 3D modelovacích nástrojů, 2D geometrických vztahů a parametrických kót, sad listů výkresu a další…

SOLIDWORKS CAM

Potřebujete urychlit přípravu Vaší výroby?

Hledáte jednoduché intuitivní řešení pro nové zaměstance?

SOLIDWORKS CAM je doplňový modul pro všechny verze CAD softwaru SOLIDWORKS, který vám umožňuje připravovat vaše návrhy pro výrobu v ranějších fázích vývoje. Výrobní úkony, které dříve musely počkat na dokončení návrhu, lze nyní provádět již během konstrukčního procesu.
SOLIDWORKS CAM Standard umožňuje rychle programovat jednotlivé frézované díly a konfigurace, aniž byste opustili 3D CAD prostředí SOLIDWORKS. Máte plný přístup k definování pravidel v rámci SOLIDWORKS CAM, abyste mohli vytvářet a rozvíjet své firemní standardy, jakož i obrábění založené na tolerancích (TBM).
Obrazek68-e1678128472717.png
SOLIDWORKS CAM Professional vychází z možností SOLIDWORKS CAM Standard, které dále rozšiřuje. Dodatečné funkce zahrnují vysokorychlostní obrábění (HSM), konfigurace, obrábění sestav, soustružení a programování 3+2 pro řízení čtyř a pětiosých strojů.
PRODUCTS-SW-CAM-CNC-manufacturing-CAMWorks-hero-002-e1678350065846.jpg

Kdykoli, odkudkoli, z jakéhokoli zařízení!

Systém SOLIDWORKS s cloudem!

Rozšiřte možnosti Vašeho konstrukčního týmu!

Desktopový systém SOLIDWORKS umožňuje nasadit moderní cloudové řešení 3DEXPERIENCE s uložištěm a tak ještě lépe můžete využívat téměř neomezených výhod. Implementace platformy 3DEXPERIENCE bude znamenat minimální změny v pracovních postupech vaší konstrukční skupiny. Budete nadále využívat známé nástroje SOLIDWORKS, data knihoven a existujících projektů. Platforma 3DEXPERIENCE u Vás nenahradí CAD systém SOLIDWORKS, ale dále rozšíří jeho možnosti o nástroje pro správu dokumentace, prohlížení a připomínkování, správu úkolů a podnětů atd.

Migrace do SOLIDWORKS!

Zvažujete přechod z jiného CADu?

Nechcete přechodem ztratit dosavadní data?

Řada uživatelů se obává přechodu na jiný CAD systém a s tím souvisejících nákladů. CAD systém SOLIDWORKS je navržen tak, aby dokázal maximálně využít data, která již vlastníte. SOLIDWORKS dokáže pomocí překladače 3D Interconnect přímo načítat formáty modelů jiných CAD systémů (jako je např. Inventor, SolidEdge apod.) a to včetně uživatelských vlastností v nich obsažených. Zkušenosti našich zákazníků dokládají, že dobře připravený přechod na CAD systém SOLIDWORKS nevede k nadměrnému zatížení konstrukčního týmu. Naši zkušení technici vám nastaví systém SOLIDWORKS, doporučí postupy pro migraci dat a zaškolí vaše pracovníky tak, abyste mohli výhody CAD systému SOLIDWORKS využívat co nejdříve.

Vyzkoušejte SOLIDWORKS nanečisto!

Vyzkoušejte SOLIDWORKS kdekoli a kdykoli!
Můžete si vyzkoušet nejnovější verze produktů a získat přístup k programům SOLIDWORKS 3D CAD, SOLIDWORKS SimulationSOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS CAM, SOLIDWORKS Visualize a další.
Neváhejte nás kontaktovat, zkušební verzi Vám vyjednáme.

Naši zákazníci často využívají!

SOLIDWORKS CAD a volno-plošné modelování 3DEXPERIENCE

Pomocí aplikace xShape rozšíříte možnosti CAD systému SOLIDWORKS o navrhování obecných organických tvarů. Budete mít tak k dispozici vynikající nástroje, které umožní v prostředí webového prohlížeče vytvářet komplikované tvary rychleji, než nabízí tradiční parametrické nástroje.

SOLIDWORKS CAD a online správa dokumentace 3DEXPERIENCE

Osvědčené nástroje a vysokou produktivitu CAD systému SOLIDWORKS můžete nyní jednoduše rozšířit o online správu dokumentace založenou na technologii ENOVIA. Bez dodatečných nároků a Vaši IT infrastrukturu tak získáte podporu pro změnová řízení, správu úkolů a podnětů, automatickou tvorbu čísel výkresů, automatický export do přenosových formátů, a mnoho dalšího.

SOLIDWORKS CAD + CAMWorks

Přímo v prostředí CAD systému SOLIDWORKS najdete pokročilé funkce pro tvorbu drah obráběcích nástrojů (CAM). Naši zákazníci oceňují nejen intuitivní prostředí a výkonné funkce, ale i možnosti pro optimalizaci drah nástrojů a pokročilou simulaci stroje. Uživatelé SOLIDWORKS tak mají k dispozici kompletní CAD-CAM řešení s vynikajícím výkonem a komfortním uživatelským prostředím.

SOLIDWORKS CAD + SWOOD

SWOOD Design a SWOOD CAM jsou dva integrované doplňkové moduly pro SolidWorks od francouzské společnosti EFICAD. Pomocí jejich nástrojů lze vysoce zefektivnit návrhy nábytkových sestav a zejména zautomatizovat jejich přípravu výroby. Uživatelem SWOODu jsou jak velké nábytkářské firmy, tak i menší zakázkový výrobci nábytku. SWOOD nabízí zcela novou úroveň práce, velkou pružnost v návrzích, zkrácení termínů nabídek, precizní kalkulace a dokumentaci i snadné změny během procesu výroby.

Úrovně CAD systému SOLIDWORKS

Se software SOLIDWORKS získáte výkonné nástroje pro objemové a plošné modelování, import dat, tvorbu výkresové dokumentace a mnoho dalšího bez ohledu na to, pro kterou úroveň CAD systému SOLIDWORKS se rozhodnete. SOLIDWORKS Professional a Premium dále rozšíří možnosti CAD systému o analytické nástroje, nástroje pro vedení potrubních systémů, reverzní engineering a mnoho dalšího.

SOLIDWORKS Standard

Obsahuje ucelenou řadu nástrojů pro tvorbu návrhu. Najdete zde funkce pro objemové a plošné modelování, tvorbu forem, nástroje pro design, tvorbu pohyblivých sestav, svařenců, plechových dílů, automatizaci návrhu a tvorbu detailní výkresové dokumentace dle oborových zvyklostí.

SOLIDWORKS Professional

Vychází z funkcí SOLIDWORKS Standard a přidává k nim spolupráci na projektech elektrotechniky, automatické kalkulace výrobních nákladů, funkce pro spolupráci, kontroly konstrukčních návrhů a výkresů, sofistikovanou knihovnu komponent a dílů a pokročilou tvorbu fotorealistických vizualizací.

SOLIDWORKS Premium

Vychází ze SOLIDWORKS Professional a přidává k němu funkce pro pevnostní a pohybové analýzy, pokročilé narovnávání povrchů, reverzní inženýrství a nástroje pro práci s vedením elektrických kabelů a potrubí.

Naše odbornost a znalosti jsou certifikovány společností Dassault Systemes.
Jsme držiteli nejvyšších úrovní v technických certifikacích.

Design / Engineering

Simulation

Management / Collaboration

Marketing / Sales

Poskytujeme komplexní služby v oblasti CAD/CAM/PDM a PLM technologie i konstrukce. Naši specialisté jsou připraveni vyhovět Vašim individuálním potřebám a požadavkům a navrhnout Vám optimální ŘEŠENÍ na míru. Zajišťujeme také kvalitní PODPORU v reálném provozu, kde Vám pomůžeme dosáhnout požadovaného výsledku.

Řekněte si o cenovou nabídku nebo si domluvte konzultaci!

Uděláme maximum pro to, abyste dosáhli Vašich cílů.

Poptávka software nebo služeb
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
CAD software
Služby
Engineering
Souhlas se zpracováním
Search

Nenašli jste, co jste hledali, nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Souhlas se zpracováním
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován/a, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.