Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOLIDWORKS 2021

Zrychlete a vylepšete proces vývoje produktu pomocí mnoha důležitých vylepšení

NOVINKY SOFTWARU

Současní konstruktéři čelí nekonečnému proudu nových podnětů. Dnešní produkty jsou rozsáhlejší a složitější než ty dřívější. Náklady na vývoj vzrůstají a lhůty projektů se zkracují. A práce na dálku, pro mnohé nová, narušuje spolupráce týmů, které úzce spolupracovaly.

Organizace nicméně očekávají, že návrháři budou svoji produktivitu udržovat anebo zlepšovat. Návrháři musí být schopni otevírat, orientovat se a pracovat s obrovskými sestavami. Výrobní dokumentace musí být aktuální a dostupná pro prohlížení a spolupráci s kýmkoli, kdekoli a kdykoli.

SOLIDWORKS® 2021 tyto výzvy i mnoho dalších řeší. Zde je popis jeho nové funkce a vysvětlení jeho hlavních výhod.

Rychlost práce s rozsáhlými sestavami

Současné sestavy jsou rozsáhlejší a mnohem komplexnější. Obsahují stále větší počet tradičních mechanických součástí i elektronické řídicí jednotky, ve kterých jsou umístěny desky s plošnými spoji se stovkami elektrických komponent. Jejich propojovací systémy, které mohou obsahovat i potrubí a kabelové svazky jsou také stále komplikovanější.

V návaznosti na dřívější vydání pokračuje SOLIDWORKS 2021 v orientaci na výkon a flexibilitu práce s velkými sestavami. Jeho nové funkce umožňují nové pracovní postupy, které produktivitu práce zefektivňují.

Zlepšení práce v sestavách týkající se rychlosti:
 • Zvýšený výkon při vykreslení okluze a hran siluet
 • Rychlejší přepínání mezi konfiguracemi
 • Vylepšený výkon při otevírání, ukládání a zavírání sestav
 • Rychlejší ukládání souborů do úschovny SOLIDWORKS PDM

Další zlepšení sestav týkající se pracovních postupů:

 • Detekce a hlášení cyklických odkazů pomáhají zrychlit dobu obnovení
 • Detekci kolizí lze s obrázky exportovat do tabulky aplikace Microsoft Excel
 • Odlehčené komponenty se mohou při rozbalení uzlu stromu historie automaticky vyřešit
 • Zjednodušené modely lze nyní uložit jako konfigurace, což umožňuje rychlejší přepínání mezi plnou a zjednodušenou verzí
 • Řetězová pole používají pro rozteč vzoru vzdálenost podél cesty nebo lineární vzdálenost, díky čemuž je modelování systémů řetězových převodů realističtější a přesnější
Mezi další vylepšení sestav patří vylepšení uživatelského rozhraní:
 • Ve Správci vlastností vazeb jsou nyní vazby typu standardní, mechanické a pokročilé na samostatných kartách
 • Při obrácení zarovnání vazby se upravená vazba obrátí
 • Lze zadat výchozí typ vazby a lze zamknout rotaci pro vazbu drážka
 • Synchronizace konfigurací komponent polí s řídícím prvkem bude blokovat změny konfigurace jednotlivých instancí pole

SOLIDWORKS 2021 rozšiřuje možnosti Režimu detailování zavedením několika funkcí zlepšujících produktivitu a umožňující nové pracovní postupy, včetně následujících:

Uživatelé mohou přidat popisy děr pro díry vytvořené pomocí funkcí Průvodce dírami, Pokročilá díra, Díra, Vysunuté odebrání, Odebrání tažením a funkce Rotační odebrání.

U stávajících kót a poznámek může nyní uživatel:

 • Upravit hodnoty tolerance kóty
 • Upravit charakteristiky kóty, jako je typ čáry a typ šipky
 • Přidat a odebrat kóty v kótách řetězových a od základny
 • Upravit vlastnosti a obsah poznámky

Uživatelé mohou vytvářet a upravovat pohledy PřerušenýOříznutý a Detailní a přidávat kóty a poznámky.

Zlepšení rychlosti výkresů rozsáhlých sestav

Vytváření výkresů pro velké a složité návrhy může být stejně náročné jako vytváření sestavy. Návrháři musí vytvářet jasnou a konzistentní dokumentaci, což často znamená, že musí obsahovat detailní podrobnosti, aby nedocházelo k nejasnostem vlivem přílišného zjednodušení pohledů výkresu. Je třeba najít způsob, jak detaily zachytit bez snížení výkonu.

Řešením je použití detailování, které byl poprvé představeno v SOLIDWORKS 2020. Tento režim umožňuje uživatelům rychle otevřít a detailovat velké výkresy. Ušetří se značný čas, protože nejsou načtena data modelu, ale uživatelé mohou přidávat a upravovat poznámky a pohledy ve výkresu. SOLIDWORKS 2021 režim detailování dále zlepšil.

Zlepšení profesně zaměřených funkcí

SOLIDWORKS 2021 obsahuje mnoho vylepšení v oblastech komplexních sestav a rozsáhlých výkresů a další zlepšení zahrnující rychlejší a robustnější simulace, vylepšená elektrická zapojení a efektivnější správu PDM.

Ve verzi 2020 SOLIDWORKS zlepšil výkon práce s nekompatibilními přechody u skenovaných sítí a sítí smíšených. Nyní mohou návrháři nekvalitní části sítí identifikovat, izolovat a opravit. Vylepšení přesnosti spojování a konvergence prostřednictvím stabilizace kontaktů jsou nyní také k dispozici.

Nové vydání poskytuje návrhářům větší flexibilitu při vytváření elektrických tras. Mohou pracovat s konfiguracemi více vodičů a kabelů a spojovat vodiče pomocí propojovacích součástí nebo je propojovat napřímo. V tabulkách zapojení mohou zahrnout koncovky vodičů a také knihovnu svorkovnic a příslušenství, což jim umožňuje snadnou práci s jednotlivými vodiči a výkresy napřímených tras.

Další oblastí zaměření SOLIDWORKS 2021 je simulace plastů. Návrháři mohou využít vylepšené modelování a optimalizaci vstřiků, chlazení a výfukové soustavy, snadno nastavit pokročilé pracovní postupy vstřikovacích procesů a mít dobrý přehled o použitých jednotkám. Tyto funkce významně zjednodušují simulaci plastových dílů a forem. Vychází z předchozích verzí, které využívaly zjednodušené definice materiálu a související pracovní postupy.

 

SOLIDWORKS 2021 také poskytuje pokročilé možnosti správy dat. Ty nabízejí významnou úsporu času při provádění operací PDM. V novém vydání se vylepšuje integrace s Průzkumníkem Windows, která návrhářům umožňuje provádět úkony PDM založené na prohlížeči s lepší podporou miniatur. Nyní je snazší přidávat soubory do úložiště a je tu také větší flexibilita při ovládání uživatelských sad sloupců. Pro stavy pracovních postupů je nyní k dispozici výběr ikon. Přechody stavů byly vylepšeny, aby se stav rychle určil souboru.

Propojení SOLIDWORKS s platformou 3DEXPERIENCE

Zatímco SOLIDWORKS 2021 poskytuje celou řadu efektivních funkcí, novinky v rozsáhlejší nabídce produktového portfolia Dassault Systèmes dávají návrhářům další nástroje, které potřebují k bezproblémové spolupráci s ostatními. Platforma 3DEXPERIENCE® poskytuje širokou škálu nových funkcí, které pomáhají návrhářům a dalším klíčovým zúčastněným stranám v celém životním cyklu vývoje produktu.

SOLIDWORKS 2021 se snadno připojí k ekosystému 3DEXPERIENCE v cloudu – umožní se tak bezproblémové vývojové pracovní postupy. Návrháři mohou sdílet modely mezi nástroji SOLIDWORKS 2021 a 3DEXPERIENCE. Tato schopnost sdílet modely umožňuje spolupráci v reálném čase odkudkoli a na jakémkoli zařízení, a to pro pracovní síly po celém světě. Návrháři mohou snadno rozšířit svůj návrhový ekosystém o nové funkce, jako je například modelování částí, koncepční návrh, životní cyklus produktu a správa projektů v cloudu, což jim umožňuje držet krok s jejich obchodem a širším průmyslovým odvětvím.

Sada 3DEXPERIENCE WORKS dále zefektivňuje spolupráci mezi organizacemi a spojuje návrháře s ostatními týmy v rámci jednoho cloudového vývojového prostředí pro cloudové produkty. Aplikace 3D Sculptor a 3D Creator založené na prohlížeči pracují se složitými geometriemi. 3D Sculptor poskytuje řešení volné modelování pro jednoduché vytváření stylizovaných, organických, a ergonomických modelů. 3D Creator poskytuje řešení pro modelování 3D konceptů. Oba jsou plně interoperabilní se SOLIDWORKS Desktop a dalšími aplikacemi 3DEXPERIENCE.

Pro simulace nabízí platforma 3DEXPERIENCE možnosti virtuálního testování a inovací výrobků pro všechny uživatele SOLIDWORKS. Snadný přístup ze SOLIDWORKS, škálovatelný pro všechny typy uživatelů k řešení všech typů problémů a spolupráci s okamžitým sdílením a rychlejším rozhodováním – toto nabízejí simulační role SIMULIA. Tato kompletní řešení zahrnují simulace svařovaných konstrukcí, výpočet dynamiky tekutin, vstřikování plastů i náhledy výsledků simulací.

Pokud jde o výrobní systémy, je zde komplexní řešení DELMIAWORKS® ERP. Uživatelé mohou zaznamenávat a sledovat kritické obchodní procesy napříč životním cyklem produktu, poskytující týmům správné informace ve správný čas.

Díky svému umístění v cloudu poskytuje 3DEXPERIENCE WORKS robustní správu dat a životního cyklu produktu. Uživatelé mohou pracovat napříč platformami SOLIDWORKS 2021 a 3DEXPERIENCE a podpořit tak produktivitu, spolupráci a inovace v celé firmě.

Search

Nenašli jste, co jste hledali, nebo chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Souhlas se zpracováním
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti 3E Praha Engineering, a jsem informován/a, že mohou být sdíleny s důvěryhodnými zúčastněnými stranami pro obchodní účely, jako jsou například osoby podílející se na dodání zboží nebo služeb, či na realizaci plateb na základě smlouvy.
Poptávka software nebo služeb
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
CAD software
Služby
Engineering
Souhlas se zpracováním